Prosíme pacienty, kteří nebydlí v Radvanicích, aby tam ordinaci navštěvovali pouze v nejnutnějších případech, je zde výrazně překročena kapacita. 

Z kapacitních důvodů registrujeme nové pacienty pouze s trvalým pobytem v místě našich ordinací.