Ve dnech 17. a 18.10.2019 ve čtvrtek a pátek, nebudou v provozu naše ordinace.

V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.

Z kapacitních důvodů registrujeme nové pacienty pouze s trvalým pobytem v obcích, ve kterých máme ordinace.

Prosíme pacienty, kteří nebydlí v Radvanicích, aby tam ordinaci navštěvovali pouze v nejnutnějších případech, je zde výrazně překročena kapacita.