V zájmu ochrany před šířením Covid 19 používejte v čekárnách roušky na zakrytí úst a nosu.

V čekárnách dodržujte vzdálenost minimálně 2 metry mezi sebou.

Na vyšetření je nutné se předem objednat.

 

Z kapacitních důvodů neregistrujeme nové pacienty pokud nemají trvalé bydliště v obcích, kde máme ordinace.

Prosíme pacienty, kteří nebydlí v Radvanicích, aby tam ordinaci navštěvovali pouze v nejnutnějších případech, je zde výrazně překročena kapacita.